مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شامی

شاهمراد

کلمه شامی نه تنها مخفف و فرم عامیانه کلمه «شاهمراد» در کردی جنوبی است، بلکه صفت نسبی و به معنای «منسوب به زمان شام» نیز هست که گویای تاریکی زندگی شاعر و نابینا بودن او می‌باشد.
شامی
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود