مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
جمنا

مخفف عبارت جمنا

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)...
شیت

مخفف عبارت شیت

شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷،...
AEOI

مخفف عبارت AEOI

Atomic Energy Organization of iran
سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ایجاد...
سنهاب

مخفف عبارت سنهاب

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه
سامانه سنهاب در راستای رضایتمندی...
ندسا

مخفف عبارت ندسا

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...
نزاسا

مخفف عبارت نزاسا

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نام مستعار نزسا بخشی از سپاه پاسداران...
فرا

مخفف عبارت فرا

فعالان رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌‎های...