مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFRS

مخفف عبارت IFRS

International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی...
WP

مخفف عبارت WP

Word Processing
علامت اختصاری WP که مستلزم به‌کارگیری...
VHSIC

مخفف عبارت VHSIC

Very High Speed Integrated Circuit Program
برنامه مدار مجتمع بسیار سریع. یک تلاش...
MUMPS

مخفف عبارت MUMPS

Massachusetts general hospital Utility Multi Programming System
MUMPS یک زبان برنامه‌نویسی که مخصوصاً...
CAL

مخفف عبارت CAL

Computer Assisted Instruction
روش استفاده از سیستم کامپیوتری جهت بسط...
CIM

مخفف عبارت CIM

Computer Input Microfilm
نوعی تکنولوژی که مستلزم به‌کارگیری یک...