مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OHA

مخفف عبارت OHA

Open Handset Alliance
اتحادیه گوشی باز یک کنسرسیوم از شرکت‌ها...
STK

مخفف عبارت STK

SIM Application Toolkit
ابزار نرم‌افزاری سیمکارت معمولاً از آن...
MCU

مخفف عبارت MCU

Multipoint Control Unit
کنترل عملکرد بلوک‌های مختلف در موبایل...
MIDP

مخفف عبارت MIDP

Mobile Information Device Profile
MIDP به معنای پروفايل اطلاعات دستگاه...
IRIS

مخفف عبارت IRIS

Intelligent Rival Imitator of Siri
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوشمند...
USIM

مخفف عبارت USIM

User Services Identity Module
واحد شناسایی مشترک UMTS معادل سیم کارت...