مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IM

مخفف عبارت IM

International marketing
بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح...