مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SASR

Special Application Scoped Rifles

تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار کاربرد ویژه
SASR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود