مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CHF

مخفف عبارت CHF

Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیختن...
ساحادم

مخفف عبارت ساحادم

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع...