مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOC

مخفف عبارت LOC

Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
PMDD

مخفف عبارت PMDD

Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حالتی...
PRK

مخفف عبارت PRK

Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...
HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
RISC

مخفف عبارت RISC

Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است در...
CTO

مخفف عبارت CTO

Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...