مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OOPC

مخفف عبارت OOPC

Object Oriented Programming in C
آبجکتیو-سی یک زبان شی‌گرا است که با...
IMPS

مخفف عبارت IMPS

Instant Messaging and Presence Services
IMPS سرویس های حضور و چت استاندارد OMA...
CLDC

مخفف عبارت CLDC

Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
ITER

مخفف عبارت ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
راکتور گرماهسته‌ای آزمایشی بین‌المللی...