مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATP

Adenosine Tri Phosphate

آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی است که در سلول‌ها به عنوان حامل انرژی بکار می‌رود. آدنوزین فسفات که ترکیب شیمیایی خاصی است، در تمام جانداران برای تبدیل انرژی به کار می‌رود. آدنوزین تری فسفات با انتقال انرژیش به مولکول‌های دیگر، گروه انتهایی فسفات خود را از دست داده و به آدنوزین دی فسفات (ADP) تبدیل می‌شود یا اینکه با از دست دادن دو گروه فسفات (PP۱)، به آدنوزین مونو فسفات (AMP) تغییر می‌یابد، که این فراورده‌ها نیز مجدا می‌توانند با کسب فسفات به (ATP) تبدیل شوند.
ATP
ارسال نظر

نظرات کاربران

رضا در 24 بهمن 1401 گفته:
با سلام،من پزشك هستم ،به ياد درس بيوشيمي آفتادم كه مراحل گليكوليز و كربس را برسي كنم ،سرانجام يك مولكول گلوكوز در سلول مرا بدينجا كشاند .بسيار جالب و آموزشي أست 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود