مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TSMC

مخفف عبارت TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
شرکت صنایع نیمه هادی تایوان یا به...