مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YES

Young Engineer Society

يك انجمن(شركت) فني و صنعتي است كه در زمينه خودرو فعاليت مي كند.
YES
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود