مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CATIA

مخفف عبارت CATIA

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application
کتیا مخفف یک نرم‌افزار طراحی به کمک...
UNIX

مخفف عبارت UNIX

Universal Interactive Executive
یونیکس یک سیستم‌عامل با قابلیت چندکارگی...