مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCA

مخفف عبارت SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget
اس‌سی‌آ، یا شرکت سلولز سوئدی، یک شرکت...
AIC

مخفف عبارت AIC

American Iranian Council
شورای آمریکا-ایران یا به اختصار AIC نام...