مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MADD

Mothers Against Drunk Driving

مادران مخالف رانندگی در حالت مستی (به اختصار : madd) یک سازمان ناسودبر است که هدف از ایجاد آن مقابله با رانندگی در حالت مستی (متاثر از نوشیدن مشروبات الکلی) است و خواهان در پیش گیری سیاست های سخت گیرانه تر در قبال این رفتار می باشد.


مقر این سازمان در ایروینگ، تگزاس می باشد که در سال ۱۹۸۰ به وسیله کندی لایتنر پایه گذاری شده است. او این سازمان را پس از کشته شدن دختر ۱۳ ساله اش به وسیله یک راننده مست به نام کلارنس بوش ۴۶ ساله که کارگر یک کارخانه کنسرو سازی بوده است ایجاد کرد.
MADD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود