مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAC

Negative Acknowledgment

NAC در ارتباطات ، یک کد کنترلی ASCII 21 است که توسط کامپیوتر دریافت کننده فرستاده می شود تا اعلام کند که داده به صورت درست نرسیده است و باید دوباره فرستاده شود.
NAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود