مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LRFD

مخفف عبارت LRFD

Load and Resistance Factor Design
طراحی سازه بوسیله فاکتور بار و مقاومت...
HDML

مخفف عبارت HDML

Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایجاد...
TRIPS

مخفف عبارت TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با...
DNSSEC

مخفف عبارت DNSSEC

Domain Name System Security Extensions
ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه (به...
UDCA

مخفف عبارت UDCA

Uro Deoxy Cholic Acid
اورسودوکسی کولیک اسید یا اورسودیولاثر...
DTI

مخفف عبارت DTI

Diffusion Tensor Imaging
تصویرگیری تانسور پخش یا به اختصار DTI،...
IANA

مخفف عبارت IANA

Internet Assigned Numbers Authority
آیانا (IANA)، نهادی است که مسوولیت...
STLD

مخفف عبارت STLD

Sponsored Top Level Domain
یک دامنه سطح بالای ضمانت شده (sTLD) یکی...