مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SATA

مخفف عبارت SATA

Serial Advanced Technology Attachment
رابط پیشرفتهٔ متوالی یا ساتا یک گذرگاه...
IDE

مخفف عبارت IDE

Integrated Drive Electronics
واسط الکترونیکی یکپارچه دیسک‌گردان که...