مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

QANTAS

مخفف عبارت QANTAS

Queensland And Northern Territory Aerial Services
کانتاس (Qantas) (یا کوآنتاس) شرکت...
NLA

مخفف عبارت NLA

National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبرا که...
ARIA

مخفف عبارت ARIA

Australian Recording Industry Association
انجمن صنعت ضبط استرالیا (ARIA) یک گروه...