مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف جاما

جنبش آزادی بخش ملی ایران

جنبش آزادی بخش ملی ایران
جاما
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود