مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
SPC

مخفف عبارت SPC

Statistical process control Statistical Process Control
کنترل آماری فرایندها یا اس‌پی‌سی (SPC)...
SASM

مخفف عبارت SASM

Super resolution Aperture Scanning Microscope
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نوعی...
WIPO

مخفف عبارت WIPO

World Intellectual Property Organization
سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از ۱۶...