مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ETSI

European Telecommunications Standards Institute

موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از راه دور
ETSI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود