مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
VFD
مخفف عبارت VFD
Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
AVR
مخفف عبارت AVR
Automatic Voltage Regulator
موتور برق AVR ، ولتاژ خروجي توسط قطعه...
VT
مخفف عبارت VT
Voltage Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ وسیله‌ای است که...
GSU
مخفف عبارت GSU
Generator Step Up transformer
ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنراتور...
PT
مخفف عبارت PT
Potential Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ ، ابزاری که از آن...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
UPS
مخفف عبارت UPS
Uninterruptible Power Supply
منبع تغذیه اضطراری یا یوپی‌اس، یک...