مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMH

مخفف عبارت EMH

Efficient Market Hypothesis
یک نظریه اقتصادی که بازارهای مالی را...
DCA

مخفف عبارت DCA

Dollar Cost Averaging
سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره...
دارا

مخفف عبارت دارا

درگاه الکترونیکی سهامداران
با استفاده برنامه دارا شما می توانید به...
TRORS

مخفف عبارت TRORS

Total Rate Of Return Swap
مبادله کل بازده با نام‌های دیگر مبادله...