مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCM

Society for Computer Medicine

انجمن پزشکی کامپیوتر. سازمانی که پزشکان و دانشمندان کامپیوتر را برای ترویج اتوماسیون (خودکاری) کاربردهای پزشکی ، دورهم جمع می‌کند.
SCM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود