مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC

مخفف عبارت AC

Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
PKM

مخفف عبارت PKM

Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...
MIC

مخفف عبارت MIC

Minimum Inihibitory Concent
منظور از MIC، غلظتی از یک آنتی بیوتیک...
IGF

مخفف عبارت IGF

Insulin-like growth factor
( فاکتور رشد شبیه انسولین) است که مختص...