مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BC

مخفف عبارت BC

Breast Cancer
سرطان پستان یکی از سرطان‌های شایع است....
FDA

مخفف عبارت FDA

Food and Drug Administration
اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده...