مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESO

مخفف عبارت ESO

European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...
RHS

مخفف عبارت RHS

Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
YJC

مخفف عبارت YJC

Young Journalists Club
باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه‌های...