مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
TCS

مخفف عبارت TCS

Traction Control System
سیستم ترمز کنترل کششی شرایط موقعیتهای...
NEA

مخفف عبارت NEA

National Endowment for the Arts
پشتوانه ملی هنرهای آمریکا نام یک سازمان...
DCS

مخفف عبارت DCS

Distributed Control System
سامانه‌های کنترل توزیع‌شده یا سیستم‌های...
SEM

مخفف عبارت SEM

Scanning Electron Microscope
میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM نوعی...
QSR

مخفف عبارت QSR

Quick Surface Reconstruction
محیط کاری (QSR) برای بازسازی سریع و...
AISP

مخفف عبارت AISP

Association of Information Systems Professionals
در سال ۱۹۷۲ به ‌عنوان انجمن بین‌المللی...
APT

مخفف عبارت APT

Automatic Programmed Tool
APT یک سیستم برنامه‌نویسی می‌باشد که در...