مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VBA

Voice Answer Back

یک دستگاه پاسخ صوتی که می‌تواند سیستم کامپیوتری را به یک شبکه تلفنی وصل کند تا پاسخ صوتی را به درخواست‌های انجام شده از ترمینال‌های تلفنی ، فراهم آورد.
VBA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود