مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRISSF

مخفف عبارت IRISSF

Iranian Shooting Sport Federation
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران...
NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
فراجا

مخفف عبارت فراجا

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران...
PEGIDA

مخفف عبارت PEGIDA

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
پگیدا (PEGIDA) به معنی اروپاییان میهن...
IAA

مخفف عبارت IAA

International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...
جمنا

مخفف عبارت جمنا

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)...