مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MA

مخفف عبارت MA

Master of Arts
کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و...
BA

مخفف عبارت BA

Bachelor of Arts
کارشناسی در رشته های علوم انسانی و هنر...
MNAC

مخفف عبارت MNAC

Museum Nacional the Art the Catalunya
موزه ملی هنر کاتالونیا به اختصار MNAC...
ACH

مخفف عبارت ACH

Association for Computers and the Humanities
ACH یک سازمان بین‌المللی است که مشوق...
CCA

مخفف عبارت CCA

California College of the Arts
دانشگاه هنر کالیفرنیا (CCA) در سال ۱۹۰۷...