مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAS

مخفف عبارت SAS

Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
NEMS

مخفف عبارت NEMS

NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
EXT2

مخفف عبارت EXT2

Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...
TVA

مخفف عبارت TVA

Tennessee Valley Authority
شرکت تنسی ولی آتوریتی یا سازمان عمران...