مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GNSS

مخفف عبارت GNSS

Global Navigation Satellite System
سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GNSS)...
IBRD

مخفف عبارت IBRD

International Bank for Reconstruction and Development
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از...
QSR

مخفف عبارت QSR

Quick Surface Reconstruction
محیط کاری (QSR) برای بازسازی سریع و...