مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISU

Imam Sadegh University

دانشگاه امام صادق دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی است که سیستم آموزشی و برنامه درسی آن ترکیبی از علوم جدید و علوم حوزوی است. این دانشگاه، دانشگاهی غیردولتی و زیرمجموعه «جامعه الصادق» است که به صورت غیر متمرکز (ابتدا آزمون سراسری، سپس مصاحبه و گزینش) دانشجو می‌پذیرد.

دانشجویان پسر در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی پذیرش می‌شوند. در این دانشگاه دانشجویان پسر و دختر به صورت جدا از هم و در دو مکان مجزا تحصیل می‌کنند.

مطابق با اساسنامه دانشگاه، حسین‌علی منتظری، عضویت هیئت امناء این دانشگاه را برعهده داشت اما پس از ماجرای برکناری وی از جانشینی رهبری جمهوری اسلامی، عضویت وی ساقط گردید.دانشگاه امام صادق هدف خود را تعلیم دانش‌آموختگانی با توانایی علمی در یکی از رشته‌های مدرن همراه با دانش دینی (مشخّصاً فقهی) قرار داده‌است.
ISU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود