مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LOS

Levels Of Service

سطح خدمت یا سطوح خدمت ، یا به طور مخفف LOS، مفهومی در مدیریت دارایی و به ویژه مدیریت دارایی زیرساخت است که به کیفیت یک سرویس معین اشاره دارد. تعیین و اندازه گیری سطح خدمات یک فعالیت اساسی در تدوین پلان مدیریت دارایی زیرساخت‌ها است. سطح خدمت ممکن است به عملکرد فیزیکی دارایی‌ها ارتباط داده شود یا از طریق انتظارات و رضایت مشتری تعریف گردد. مورد دوم بیشتر خدمات-محور است تا دارایی-محور. به عنوان مثال، هنگام اندازه گیری سطح خدمت یک جاده، می توان آن را با یک شاخص عملکرد فیزیکی مانند شاخص وضعیت روسازی یا PCI اندازه گرفت، یا این کار را با یک معیار مربوط به رضایت مشتری، مانند تعداد شکایات در هر ماه، انجام داد. یا در مورد سطح سرویس ترافیک، می‌توان آن را با هندسه جاده یا زمان سفر وسایل نقلیه اندازه‌گیری کرد، که دومی نشان دهنده کیفیت جریان ترافیک است. بنابراین، سطح خدمات می تواند دارای چندین جنبه باشد: رضایت مشتری، الزامات محیطی و الزامات قانونی.
LOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود