مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APT

مخفف عبارت APT

Automatic Programmed Tool
APT یک سیستم برنامه‌نویسی می‌باشد که در...