مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HTLC

مخفف عبارت HTLC

Hashed TimeLock Contract
به ویژگی خاصی اشاره دارد که برای ایجاد...
XLM

مخفف عبارت XLM

Xetra LiquiditatsMaB
استلار در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریباً...
SEPA

مخفف عبارت SEPA

Single Euro Payments Area
به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در...
LOM

مخفف عبارت LOM

Laminated Object Manufacturing
تولید شئ لایه‌ای (LOM) یکی از روش‌های...
IPG

مخفف عبارت IPG

Internet Payment Gateway
اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جدید...