مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMIC

مخفف عبارت SMIC

Semiconductor Manufacturing International Corporation
شرکت بین‌المللی ساخت نیمه هادی به...
HRW

مخفف عبارت HRW

Human Rights Watch
دیدبان حقوق بشر نام یک سازمان غیر دولتی...