مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KMB

مخفف عبارت KMB

Kanoon Masjed Bagherololom
کانون مسجد باقرالعلوم شهرستان شوشتر یک...