مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLD

Single Line Diagram

SLD نوعی نقشه هست که در آن مسیر‌های جریان به صورت تک خطی نمایش داده شده اند و تجهیزات دیگر به صورت بلوک دیاگرامی با یک توضیح مختصر نیستند بلکه دارای شمای فنی مخصوص به خود هستند. برخی مواقع به این نقشه ها، on-line هم گفته می‌شود.
SLD
ارسال نظر

ارسال نظر