مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
AIX

مخفف عبارت AIX

Advanced Interactive eXecutive
آی‌بی‌ام ای‌آی‌اکس (IBM AIX) نام...
PKI

مخفف عبارت PKI

Public Key Infrastructure
در رمزنگاری، گواهی دیجیتال یا گواهی...