مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LAN

Local Area Network

شبکه محلی یک «شبکه رایانه‌ای» است که محدوده جغرافیایی کوچکی مانند یک خانه، یک دفتر کار یا گروهی از ساختمان‌ها را پوشش می‌دهد.
LAN
ارسال نظر

ارسال نظر