مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SVD

مخفف عبارت SVD

Spontaneous Vaginal Delivery
زایمان طبیعی خودبه‌خودی (SVD) هنگامی رخ...
VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
ADB

مخفف عبارت ADB

Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...
PCRM

مخفف عبارت PCRM

Physicians Committee for Responsible Medicine
کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (PCRM)...
VDE

مخفف عبارت VDE

Verband der Elektrotechnik
انجمن برق، الکترونیک و فناوری‌های...