مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LYR

مخفف عبارت LYR

Lancashire and Yorkshire Railway
شرکت راه‌آهن لانکشایر و یورکشایر (LYR)...
YAA

مخفف عبارت YAA

Yorkshire Air Ambulance
آمبولانس هوایی هلیکوپتر یورکشایر برای...