مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SED

مخفف عبارت SED

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان از تأسیس...
UCI

مخفف عبارت UCI

United Cinemas International
سینماهای یوسی‌آی (UCI Cinemas) یک برند...
DDP

مخفف عبارت DDP

Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
PEGIDA

مخفف عبارت PEGIDA

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
پگیدا (PEGIDA) به معنی اروپاییان میهن...
KPN

مخفف عبارت KPN

Koninklijke PTT Nederland
کی‌پی‌ان، (KPN) شرکت مخابرات هلندی است،...