مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TOM

Through an Optical Microscope

میکروسکوپ نوری عبوری
TOM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود