مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIVX

مخفف عبارت PIVX

Private Instant Verified Transaction
Pivx یک پلتفرم پیشرفته از ارز دیجیتال...
USDT

مخفف عبارت USDT

US Digital Transactions
USDT یک توکن و دارایی ارزدیجیتال است که...
VCI

مخفف عبارت VCI

Virtual Channel Identifier
VCI به معنای مشخص کننده کانال مجازی...
BSC

مخفف عبارت BSC

Binary Symmetric Channel
کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال...