مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WFI

مخفف عبارت WFI

Water For Injection
آب قابل تزریق یا آب برای تزریق ، بصورت...
EFL

مخفف عبارت EFL

English Football League
لیگ فوتبال انگلیسبا نام مخفف EFL که به...
YJC

مخفف عبارت YJC

Young Journalists Club
باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه‌های...