مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WATS

مخفف عبارت WATS

Wide Area Telephone Service
سرویسی که تعداد نامحدودی از مکالمات را...
CT

مخفف عبارت CT

Computerized Tomography
یک روش رادیولوژی (عکس‌برداری با اشعه‌...